Reunión oficial en el Palau de la Generalitat

La Generalitat de Catalunya, a traves de  la Conselleria de Justícia i la Direcció de D´Afers Religiosos, ha convocado al Gter ( Grupo representativo oficialmente de las Religiones en Catalunya y de la cual la C.I.B. es miembro fundador), a una reunión oficial en el Palau de la Generalitat, con el relevante objetivo transcripto textualmente, en la convocatoria interreligiosa : “Aquesta reunió esdevingui un espai de diàleg entre els representants de diferents comunitats religioses i el Govern de la Generalitat. Una trobada per poder aprofundir relacions i reflexionar conjuntament al voltant del paper de les confessions en la societat catalana actual”.

El acto ha contado con la presencia del M. H. Senyor Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya; la Hble Sra. Lourdes Ciuró i Buldó, Consellera del Departament de Justícia, la Directora general D´Afers Religiosos: Yvonne Griley, y Equipos de técnicos y protocolo  respectivos.